Cybersecurity steeds belangrijker voor continuïteit van onderwijs

Arda voor onderwijsinstellingen

Risico op cyberaanvallen steeds groter
  1. Iedere onderwijsinstelling beschikt over enorm veel gevoelige – en dus kostbare – data. Niet alleen de persoonlijke gegevens van studenten en personeel, maar bijvoorbeeld ook voortgangsresultaten of onderzoeksdata.
  2. Onderwijsinstellingen zijn voor het geven van onderwijs steeds vaker afhankelijk van digitale technologie.
Waardevolle chaos

Het platleggen van een systeem levert daarom niet alleen chaos op, maar ook studievertraging. Of onderzoek dat komt stil te liggen. Dat maakt onderwijsinstellingen een aantrekkelijke ‘prooi’ voor hackers. De kans is daarom groot dat ook uw onderwijsinstelling een keer te maken krijgt met een cyber-incident.

Bewustwording rond cybersecurity kan veel ellende voorkomen

Medewerkers die weten wat de do’s en don’ts zijn rond cybersecurity, kunnen heel wat ellende (en kosten…) voorkomen. Bij 90% van de cyberaanvallen blijkt namelijk onveilig onlinegedrag van een medewerker de oorzaak te zijn.


SECTORSPECIFIEK

Waardevolle lessen speciaal voor het onderwijs

Omdat er in onderwijsinstellingen andere risico's zijn dan in andere bedrijven zijn er 4 episodes van Steinitz gemaakt speciaal om deze te belichten. Deze 4 episodes focussen ieder op een eigen situatie binnen het onderwijs waar het nog al eens mis kan gaan. Als onderwijsinstelling krijgt u deze modules aansluitend op het normale programma.

Arda is zeer betaalbaar

De herstelkosten van een datalek of aanval met gijzelingssoftware zijn vele malen hoger. En bijkomende reputatieschade voor uw organisatie is vaak onbetaalbaar.